За нас
За нас
АгриГейт Медия ООД е водеща медийна компания в сферата на селското стопанство.
 
На пазара от 2003 г. фирмата спечели доверието на своите клиенти и партньори в България и редица европейски страни със своя професионализъм, устойчивост във високото качество на предлаганите услуги и непрекъснато развитие, съобразно промените в динамичната среда на агробизнеса.
 
Широкият медиен пакет от услуги в портфолиото на компанията осигури адекватни решения за нуждите на нашите клиенти, като в същото време създаде нови модели рекламни формати, които и до днес служат за образец в сектора.
 
В работата на фирмата са ангажирани млади специалисти в широк спектър от области и отлични познания в сферата на аграрната икономика, земеделието, политиките за развитие на селските райони, както и иновациите в информационните технологии и маркетинга.

Мисия:
Нашата мисия е да покажем пред широката общественост, че аграрния сектор дава сериозен принос в икономиката на Европа и следвайки естествения процес на глобализацията, ние се стремим да направим фермерите независими, единни и успяващи в общия аграрен пазар.
 
Ние вярваме, че именно аграрния бизнес и различните икономически и социални активности в селските райони на Европа ще гарантират една обществена икономическа стабилност, като спомогнат за балансирано разпределение на населението по места, което ще повиши доходите на живееещите в селските райони, ще увеличи инвестициите в тях; ще намали безработицата и претоварването на големите градски центрове, а също така ще запази редица традиционни и духовни ценности, съхранени именно в селата.
 
Освен доворието на нашите клиенти, ние спечелихме и доверието на нашите потребители с качеството и разнообразието на информационните услуги в развиваните от нас медии. Именно чрез тях, те успяват да осъществяват полезна комуникация по между си, да обменят опит и своевременно да научават най-важното от селскостопанския сектор.

Снимки от работния процес: