Ванто Трейд Ауто
Описание:
Изработихме нов сайт на Ванто Tрейд Ауто: водещ вносител вносител на селскостопанска техника и агро инвентар с марките New Hollаnd, Gregoire Besson, Gaspardo и др. Фонът на сайта може да се сменя, в зависимост от сезона или желанието да се акцентира към конкретен актуален продукт. Възможност за редакция от админ панел на цялото съдържание + всички визуални модули. Време за изграждане : 4 месеца


Характеристики: Динамичен уеб сайт - система за управление на съдържанието (CMS)
- Добавяне, редактиране и премахване на раздели към сайта
- Добавяне, редактиране и премахване на съдържание към разделите.
- Продуктови каталози със снимки, видео, файлове

Клиент: Ванто Tрейд Ауто АД

Сайт: www.vantotrade.bg