Фото и видео сесия в Италия на новите комбайни Laverda (24.06.2013)

ВИЖТЕ ВИДЕО РЕПОРТАЖ :

Laverda