Наши клиенти
Наши клиенти
През годините, в които работим специализирано в селскостопанския бранш, наши клиенти са водещи регионални и световни компании в областта на аграрния сектор. От услугите предоставени от нас се ползват производители и търговци на селскостопанска техника, семена, препарати за растителна защита, торове и др.
 
Наши клиенти са също така банки, застрахователни и консултански компании, както и неправителствени и правителствени организации, работещи в сектора на селското стопанство и развитието на селските райони в България и в Европа.
 
Компаниите избрали предлаганите от нас услуги остават наши клиенти дългосрочно, отчитат ръст на продажбите и положителен ефект в дейността си от приложените от наша страна услуги, което е ясно доказателство за тяхната категорична ефективност.
 
В нашата дейност, ние обаче подбираме фирмите, с които работим и държим на добрия имидж на нашите клиенти.
Специално внимание отделяме на компаниите, които развиват бизнес в селските райони, фирми работещи в областта на екологията и биопроизводството, както и компании развиващи иновационните технологии в селскостопанския сектор.
 
Някои от нашите топ клиенти :